• انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل صادرات و واردات داروها و دستگاه های مجاز بازرگانی ،
  • اخذ نمایندگی های معتبراز شرکتهای خارجی مطرح در زمینه محصولات  پزشکی-زیبایی در چارچوب ماموریتها و فعالیتهای شرکت
  •  ایجاد شعب برای این محصولات در تمامی استانهای کشور.
  • فروش و کرایه تجهیزات پزشکی و لیزر پزشکی و دندانپزشکی