منشور اخلاقی شرکت پیشرو لیزر سبز
 
ما معتقــدیم:
 • سود ما از رضایت مشتری حاصل می شود. بنابراین، رضایت و سودمندی مشتری، باید در سرلوحه اهداف همه خدمات ما قرار گیرد.
 • هر چند موفقيت مادي گروه نیز مورد توجه است، ولي ما آن را وسيله‌اي براي تحقق اهداف گسترده تری چون رونق اقتصادي و فني كشور می دانیم.
 • خدمت به مردم ارزشی است که می تواند همه فعالیتهای ما را هدفمند سازد.
 • رعایت عدالت و انصاف، متضمن پایداری گروه ماست.
 • همواره حق با مشتري است و مشتری شريك تجاري ما برای کسب سود دو طرفه است
ما تلاش می کنیــم:
 • در ارائه خدمت به مشتری، منظم، آراسته و وقت شناس بوده و با دقت، صحت و  مهارت کار کنیم.
 • همراه با رعایت ادب و احترام، در مقابل مشتري پاسخگو بوده و آن را بستر تعالي گروه بدانیم.
 • از نارضایتی مشتریان متأثر و با فروتنی از او عذرخواهی کرده و با افتخار از او تشکر کنیم
 • مشتاقانه به نظرات مشتریان ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز ارتقاي گروه استفاده کنیم.
 • در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبند باشیم.
 • امانتدار و حافظ اسرار مشتريان مان باشیم.