درموپن ( DERMOPEN )

 
درموپن روشی مفید و موثر در درمان :
(اسکارهایآبله مرغان،اکنه یا غرور جوانی وسایر جوشگاهها ) مناسب می باشد.

DERMOPEN IN SCAR MANAGEMENT

این روش با ایجاد تخریب دقیق و کنترل شده با عمق مشخص پوست را تحریک میکند و پاسخ ترمیمی را بر انگیخته مینماید.پاسخ پوست به شکل ساخت رشته های کلاژن و نظم دهی و آرایش مجدد ساختمانهای نسج همبند میباشد.که از عمق اسکار کاسته و پس از هر جلسه حدود بیست در صد بهبودی حاصل میشود. مزیتهای این روش هزینه های کمتر نسبت به لیزر،تعداد کمتر جلسات در برخی موارد وکمتر بودن عارضه لک یا تیرگی پس از عمل نسبت به لیزر میباشد در فصل تابستان برا اسکارهای صورت پیشنهاد میشود.