بدینوسیله با کمال افتخار اعلام می نماییم  شرکت پیشرو لیزر سبز نماینده اصلی و انحصاری  شرکت BNC کره در خصوص فروش مرغوبترین فیلرهای تزریقی این شرکت از شهرهای مختلف عامل فروش فعال می پذیرد. لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد  با پرکردن فرم درخواست در بخش نمایندگی ها  با ما ارتباط برقرار نمایند.